Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Środa, 19 grudnia 2018 r.
Wstecz
Pożegnanie absolwentów 3 lo, 4 tak, 4 ti, 4 te, 4 th, 4 tr i 4 tżgd
25.04.2013 r.


„Nie wierzyłem
Stojąc nad brzegiem rzeki,
Która była szeroka i rwista,
Że przejdę ten most…”

Już po raz kolejny mury naszej szkoły opuściło blisko stu absolwentów. Na uroczystość pożegnania maturzystów przybyli miedzy innymi pan Edward Strzymiński – wicestarosta Powiatu Kościańskiego, pani Iwona Bereszyńska – przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego, pani Wiesława Poleszak-Kraczewska – wiceburmistrz Śmigla, ppłk Włodzimierz Walczak, mjr Rafał Felcenloben – przedstawiciel dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny, ppłk Mariusz Janikowski – dowódca 1. Leszczyńskiego dywizjonu przeciwlotniczego w 4. Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym, ppłk Włodzimierz Walczak – zastępca dowódcy 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego, ksiądz Tadeusz Fołczyński – Dziekan Dekanatu Śmigielskiego, pani Teodozja Ratajczak – wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Wojciech Ziemniak oraz rodzice absolwentów. Po uroczystym przywitaniu zaproszonych gości i krótkim przemówieniu skierowanym do młodzieży, pani dyrektor Arleta Adamczak-Puk zaprosiła do wpisu do Honorowej Księgi Szkoły uczennicę klasy III Liceum Ogólnokształcącego – Angelikę Dolczewską oraz ucznia klasy IV Technikum Rolniczego – Przemysława Mikołajczaka.
Dyplomami, książkami i pucharami zostali także uhonorowani uczniowie, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w nauce lub w sporcie.
Za średnią ocen 5,13 i wzorowe zachowanie nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał Przemysław Mikołajczak.
Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice następujących uczniów: Angeliki Dolczewskiej, Przemysława Mikołajczaka, Sandry Dworczak, Magdaleny Wasielewskiej, Darii Książkiewicz, Pauliny Ślebody, Marty Ambroży, Patrycji Szwarc, Ewy Augustyniak, Pauliny Popielewskiej, Krystyny Kaczmarek.
Nagrody książkowe ufundowane przez posła Wojciecha Ziemniaka otrzymali przedstawiciele każdej klasy, którzy uzyskali na świadectwie najwyższą średnią ocen. Do osób tych należą: Przemysław Mikołajczak – Technikum Rolnicze, Angelika Dolczewska – Liceum Ogólnokształcące, Marta Ambroży – Technikum Ekonomiczne i Paulina Śleboda – Technikum Architektury Krajobrazu.
Wszyscy absolwenci otrzymali prezenty w postaci map turystycznych z romantycznymi trasami rowerowymi Ziemi Kościańskiej od wicestarosty Powiatu Kościańskiego.
Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Alicji Zarzyckiej, p. Anny Krakowiak i p. Grzegorza Głowackiego.

Wszystkim absolwentom życzymy połamania długopisów na egzaminie maturalnym i pomyślności w dorosłym życiu.

AZ
bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »