Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 

Wtorek, 21 listopada 2017 r.
Wstecz
Pożegnanie absolwentów 3 lo, 4 tak, 4 ti, 4 te, 4 th, 4 tr i 4 tżgd
25.04.2013 r.


„Nie wierzyłem
Stojąc nad brzegiem rzeki,
Która była szeroka i rwista,
Że przejdę ten most…”

Już po raz kolejny mury naszej szkoły opuściło blisko stu absolwentów. Na uroczystość pożegnania maturzystów przybyli miedzy innymi pan Edward Strzymiński – wicestarosta Powiatu Kościańskiego, pani Iwona Bereszyńska – przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego, pani Wiesława Poleszak-Kraczewska – wiceburmistrz Śmigla, ppłk Włodzimierz Walczak, mjr Rafał Felcenloben – przedstawiciel dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny, ppłk Mariusz Janikowski – dowódca 1. Leszczyńskiego dywizjonu przeciwlotniczego w 4. Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym, ppłk Włodzimierz Walczak – zastępca dowódcy 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego, ksiądz Tadeusz Fołczyński – Dziekan Dekanatu Śmigielskiego, pani Teodozja Ratajczak – wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Wojciech Ziemniak oraz rodzice absolwentów. Po uroczystym przywitaniu zaproszonych gości i krótkim przemówieniu skierowanym do młodzieży, pani dyrektor Arleta Adamczak-Puk zaprosiła do wpisu do Honorowej Księgi Szkoły uczennicę klasy III Liceum Ogólnokształcącego – Angelikę Dolczewską oraz ucznia klasy IV Technikum Rolniczego – Przemysława Mikołajczaka.
Dyplomami, książkami i pucharami zostali także uhonorowani uczniowie, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w nauce lub w sporcie.
Za średnią ocen 5,13 i wzorowe zachowanie nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał Przemysław Mikołajczak.
Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice następujących uczniów: Angeliki Dolczewskiej, Przemysława Mikołajczaka, Sandry Dworczak, Magdaleny Wasielewskiej, Darii Książkiewicz, Pauliny Ślebody, Marty Ambroży, Patrycji Szwarc, Ewy Augustyniak, Pauliny Popielewskiej, Krystyny Kaczmarek.
Nagrody książkowe ufundowane przez posła Wojciecha Ziemniaka otrzymali przedstawiciele każdej klasy, którzy uzyskali na świadectwie najwyższą średnią ocen. Do osób tych należą: Przemysław Mikołajczak – Technikum Rolnicze, Angelika Dolczewska – Liceum Ogólnokształcące, Marta Ambroży – Technikum Ekonomiczne i Paulina Śleboda – Technikum Architektury Krajobrazu.
Wszyscy absolwenci otrzymali prezenty w postaci map turystycznych z romantycznymi trasami rowerowymi Ziemi Kościańskiej od wicestarosty Powiatu Kościańskiego.
Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Alicji Zarzyckiej, p. Anny Krakowiak i p. Grzegorza Głowackiego.

Wszystkim absolwentom życzymy połamania długopisów na egzaminie maturalnym i pomyślności w dorosłym życiu.

AZ
bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie Przyjaciół
ZSP w Nietążkowie
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Sztuki Wojennej
4 Pułk Przeciwlotniczy
w Czerwieńsku
19 Samodzielny Oddział
Geograficzny w Lesznie
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny
12. Brygada Zmechanizowana
Szczecin
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Powiatowa Straż Pożarna w Kościanie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
TransEdu Wirtualna Akademia trans.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
Leszczyński Klub Kolarski
Szkoła jest ucze- stnikiem Programu
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT Leszno
Firma Ustech Kościan Leszek Siąkowski Witold Stachowski
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.. Bronikowo
Restauracja Poemat Paweł Smelkowski Śmigiel
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Przedsiębiorstwo Handlowe CHUDAK Sp.J.
Zakład Cukierniczy
Michał Gruszecki
Śmigiel
Zakład Elektrotechniczny
Jan Chomski
Śmigiel
Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Chmielewski
Leszno