Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 

Środa, 22 listopada 2017 r.
Wstecz
Podpisanie porozumienia o współpracy z 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym
12.10.2012 r.
tekst  foto   ⇒ |  1  |

12 października 2012 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie Na mocy tego porozumienia 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy zaoferował w miarę posiadanych możliwości pomoc w realizacji indywidualnego programu klas językowo-wojskowych w następujących obszarach: zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć szkoły, uczestnictwo przedstawicieli placówki w ważnych uroczystościach w zakresie edukacji obywatelskiej i promocji obronności kraju.
Szkoła natomiast zobowiązała się do podejmowania działań zmierzających do: popularyzacji w środowisku tradycji historycznych, udziału w uroczystościach o charakterze patriotyczno –rocznicowym. Stałej współpracy pomiędzy 4Zpplot (udział przedstawicieli pułku w ważnych uroczystościach szkolnych), organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych oraz wymiany doświadczeń z zakresu wychowania patriotycznego.
Porozumienie podpisane zostało w obecności wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie mgr inż Marka Grześkowiaka i przewodniczącego Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie p. Piotra Balcera.
Życzymy obu stronom owocnej współpracy!


  •  


  •  

bip

Certyfikaty i odznaczenia


Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie Przyjaciół
ZSP w Nietążkowie
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Sztuki Wojennej
4 Pułk Przeciwlotniczy
w Czerwieńsku
19 Samodzielny Oddział
Geograficzny w Lesznie
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny
12. Brygada Zmechanizowana
Szczecin
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Powiatowa Straż Pożarna w Kościanie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
TransEdu Wirtualna Akademia trans.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
Leszczyński Klub Kolarski
Szkoła jest ucze- stnikiem Programu
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT Leszno
Firma Ustech Kościan Leszek Siąkowski Witold Stachowski
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.. Bronikowo
Restauracja Poemat Paweł Smelkowski Śmigiel
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Przedsiębiorstwo Handlowe CHUDAK Sp.J.
Zakład Cukierniczy
Michał Gruszecki
Śmigiel
Zakład Elektrotechniczny
Jan Chomski
Śmigiel
Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Chmielewski
Leszno