Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Środa, 15 sierpnia 2018 r.
Wstecz
Podpisanie porozumienia o współpracy z 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym
12.10.2012 r.
tekst  foto   ⇒ |  1  |

12 października 2012 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie Na mocy tego porozumienia 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy zaoferował w miarę posiadanych możliwości pomoc w realizacji indywidualnego programu klas językowo-wojskowych w następujących obszarach: zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć szkoły, uczestnictwo przedstawicieli placówki w ważnych uroczystościach w zakresie edukacji obywatelskiej i promocji obronności kraju.
Szkoła natomiast zobowiązała się do podejmowania działań zmierzających do: popularyzacji w środowisku tradycji historycznych, udziału w uroczystościach o charakterze patriotyczno –rocznicowym. Stałej współpracy pomiędzy 4Zpplot (udział przedstawicieli pułku w ważnych uroczystościach szkolnych), organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych oraz wymiany doświadczeń z zakresu wychowania patriotycznego.
Porozumienie podpisane zostało w obecności wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie mgr inż Marka Grześkowiaka i przewodniczącego Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie p. Piotra Balcera.
Życzymy obu stronom owocnej współpracy!


  •  


  •  

bip

Certyfikaty i odznaczenia


Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »