Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Czwartek, 17 stycznia 2019 r.
Wstecz
Uroczystości szkolna z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości
10 listopada 2006 r.
tekst    foto »  |  1  |   2  |


W przeddzień oficjalnych obchodów, w dniu 10 listopada b.r. o godz.10.30, odbyła się w naszej auli uroczystość szkolna upamiętniająca 88. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Autorką scenariusza montażu słowno – muzycznego jest nauczycielka języka polskiego Pani Hanna Klem. Oprawę muzyczną nadał Pan Grzegorz Głowacki. Wystrojem sceny zajął się zespół w składzie Anny Hanusek, Wawrzyna Koniecznego, Danuty Boczek. W rolę śpiewających artystów i recytatorów wcielili się uczniowie klasy II Technikum Rolniczego i Technikum Hodowli Koni,II Technikum Technologii Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz klasy IV Technikum Ekonomicznego.

Między utwory poetyckie i muzyczne wpleciono komentarz historyczny, który umożliwiał młodzieży właściwe zrozumienie poezji śpiewanej i mówionej. Odpowiedniego nastroju dodawał podkład muzyczny jaki towarzyszył recytacjom wierszy.

Tematem przewodnim całej uroczystości była kwestia niepodległości, o którą Polacy walczyli zarówno drogą zbrojną, jak i dyplomatyczną. Ukoronowaniem tych zmagań było odrodzenie się państwa polskiego w dniu 11 listopada 1918 r. i ponowne pojawienie się na mapie politycznej Europy. Utworzenie niepodległego, suwerennego państwa polskiego jednoczącego ziemie polskie zagrabione przez Rosję, Prusy i Austrię w trzech zaborach było uwieńczeniem dążeń wielu pokoleń Polaków i różnych orientacji politycznych. Po raz pierwszy w historii Polacy umieli wykorzystać w pełni szansę dziejową.

Po II wojnie światowej Polska znów nie była w pełni suwerennym państwem. Naszym państwem wstrząsały dramatyczne wydarzenia – kryzysy, takie jak Poznański Czerwiec i  Polski Październik w roku 1956, Marzec 1968, wypadki na Wybrzeżu w 1970 i 1971, aż w końcu powstanie NSZZ „Solidarność” i wprowadzenie stanu wojennego.

Do tych wydarzeń nawiązywała scenografia. Kultowy utwór muzyczny pt. „Mury” świetnie korespondował z imitacją muru na scenie oraz flagą „Solidarności”.

Grono Pedagogiczne oraz młodzież naszej szkoły w skupieniu i z powagą wysłuchali programu artystycznego. Była to świetna lekcja historii dotycząca polskich zrywów niepodległościowych. Pokazały one, że w decydujących chwilach Polacy wykazali ogromną dojrzałość polityczną i sprawność organizacyjną. Potrafili wznieść się w imię ogólnego dobra ponad podziały polityczne i regionalne, co doprowadziło do utworzenia niepodległego, suwerennego państwa polskiego.

Na koniec Dyrektor Szkoły Stefan Jaworski podziękował nauczycielom i uczniom za przygotowanie uroczystości szkolnej.

Stosownie do okoliczności, w klasopracowniach pojawiły się elementy dekoracyjne nawiązujące do daty 11 listopada 1918 r.

JPbip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »