Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Czwartek, 21 lutego 2019 r.
Wstecz
Narkotyki zagłuszają rytm muzyki
26.10.2010 r.

Dnia 26 października 2010 roku, dzięki przychylności władz miasta Śmigla, będących fundatorem przedsięwzięcia, odbył się program profilaktyczny „Narkotyki zagłuszają rytm muzyki”. Prelegentami podczas spotkania byli Karolina Ambroziak- absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Robert Szafran- były policjant Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Program wyjaśniał mechanizm uzależnienia wraz ze skutkami w obszarze funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego, uzmysławiał zagrożenia i konsekwencje związane z inicjacją narkotykową oraz tzw. okazjonalnym braniem, obalał szereg mitów na temat substancji odurzających. Podejmował ponadto problem dopalaczy oraz ich szkodliwości nieodbiegającej niczym od szkodliwości zakazanych środków psychoaktywnych, czego dowodem były przekazywane wielokrotnie doniesienia prasowe. Program odebrany został przez uczniów pozytywnie, do czego niewątpliwie przychylił się jego interaktywny charakter.

Pedagog szkolnybip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych

Uwaga! Zmiana osoby kontaktowej w sprawie wynajmu sali gimnastycznej


Nasi Partnerzy

zobacz »