Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Sobota, 16 lutego 2019 r.
Wstecz
Ogólnpolska Konferencja w Poznaniu.
11.12.2009 r.

11 grudnia 2009 roku uczestnicy olimpiad wiedzy o Wspólnocie Europejskiej brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Poznaniu. Zaproszeni zostaliśmy przez sekretarza konferencji Mikołaja Tomaszyka. Tematem był „Stan przygotowań Polski do sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku.” W trakcie konferencji odbyła się prezentacja książki pt. „Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski”. Publikacja ta jest pod redakcją Zbigniewa Czachóra i Mikołaja Tomaszyka. W tym miejscu dziękujemy za zaproszenie oraz publikacje.

Mikołaj Tomaszyk jest absolwentem politologii na WNPiD UAM w Poznaniu specjalizacje to administracja samorządowa i integracja europejska. Doktorant WNPiD UAM w Pracowni Badań nad Integracją Europejską. Członek zarządu Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, członek grupy konwersatoryjnej „Prawo i polityka Unii Europejskiej”. Główny wykonawca grantów Komisji Europejskiej. Współredaktor książki pt. Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i przyszłości energetycznej Unii Europejskiej. Ostatnio ukazały się: Polska w procesie transformacji ustrojowej i integracji z Unią Europejską, Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Proces ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego w wybranych państwach Unii Europejskiej. Współzałożyciel Poznańskiego Ośrodka Myśli Europejskiej.

WK

  •  
  •  


bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych

Uwaga! Zmiana osoby kontaktowej w sprawie wynajmu sali gimnastycznej


Nasi Partnerzy

zobacz »