Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Wtorek, 22 stycznia 2019 r.
Wstecz
Warsztaty językowe
12.10.2009 r.

Dnia 12.10.2009 r. uczennica naszej szkoły tj: Barbara Konieczna (kl. 4 te), Bogumiła Dudek (kl. 3 th), Julia Józefiak (kl. 3 te), pod opieką pani Danuty Krzystofik, uczestniczyły w Poznaniu w warsztatach językowych, które prowadził znany i wybitny językoznawca: profesor Jerzy Bralczyk. Temat wykładu dotyczył „Mówienia i pisania”. Pan profesor Bralczyk w ponadgimnazjalnym wykładzie przedstawił zależność pomiędzy mową, a pisemnym wyrażaniem myśli. Mówienie jest ważniejsze, gdyż w słowa wkładamy większe znaczenie, intonujemy wyrazy, mimiką podkreślamy ich znaczenie, emocjonalnie je zabarwiamy stąd też mówienie ma przewagę nad pisaniem.
Skądinąd do tych samych wniosków doszedł znacznie wcześniej jeden z najstarszych greckich filozofów; Sokrates, który nigdy nie spisywał swoich poglądów gdyż uważał, że „Słowo pisane zafałszowuje rzeczywisty obraz prawdy..” Wtedy jednak został skazany za swe podglądy na kare śmierci! Wykład profesora Bralczyka był bardzo ciekawy i spotkał się z dużym aplauzem wśród młodzieży.

Opracowała:
mgr Danuta Krzystofik.bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »