Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Piątek, 25 maja 2018 r.

Informacje dla uczniów

Szkolny zestaw programów nauczania Liceum ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie
rok szkolny 2017/2018

Lp. Przedmiot Nazwa programu Wydawnictwo Autor Nr w SzZP
1.Język polskiProgram nauczania – Język polski. Seria „Odkrywamy na nowo”OperonEwa Dunaj, Bogna Zagórska1/2015/2016/LO
2.Język angielskiProgram nauczania – języka angielskiego. Oxford Uniwersity PressJoanna Sosnowska, Małgorzata Wieruszewska2/2015/2016/LO
3.Język niemieckiProgram nauczania języka niemieckiego dla Liceum Ogólnokształcącego .Nowa EraAnna Jaroszewska3/2015/2016/LO
4.HistoriaProgram nauczania – Teraz historia. SOP ToruńStanisław Zając4/2015/2016/LO
5.Podstawy przedsiębiorczościProgram nauczania – Podstaw przedsiębiorczości „Odkrywamy świat na nowo”OPERONJolanta Kijakowska5/2015/2016/LO
6.Wiedza o społeczaństwieProgram nauczania – Wiedza o społeczeństwie „Ciekawi świata”OPERONAntonina i Jarosław Boneccy6/2015/2016/LO
7.Wiedza o kulturzeProgram nauczania – Wiedza o kulturze dla liceum.  Wyd.Polskie WołominAdela Prochyra7/2015/2016/LO
8.FizykaProgram nauczania – Fizyka Odkryć fizykę.Nowa EraMarcin Braun, Weronika Śliwa8/2015/2016/LO
9.ChemiaProgram nauczania – Chemia Po prostu.WSiPHanna Gulińska, Krzysztof Kuśnierczyk9/2015/2016/LO
10.BiologiaProgram nauczania – Biologia na czasie.Nowa EraMarek Kaczmarzyk10/2015/2016/LO
11.GeografiaProgram nauczania – Geografia.Nowa EraEwa Maria Tuz11/2015/2016/LO
12.MatematykaProgram nauczania MATeMAtykaNowa eraDorota Ponczek12/2015/2016/LO
13.Edukacja dla bezpieczeństwaProgram nauczania. Żyję i działam bezpiecznieNowa EraJarosław Słoma13/2015/2016/LO
14.InformatykaProgram nauczania InformatykaOPERONArkadiusz Gawełek14/2015/2016/LO
15.Wychowanie fizyczneProgram nauczania z wychowania fizycznegoEMPi2Michał Bronikowski15/2015/2016/LO
16.ReligiaProgram nauczania religii Moje miejsce w KościelŚwięty Wojciechks.Jan Szpet, Danuta Jackowiak16/2015/2016/LO
17.Język angielski rozszerzonyProgram nauczania – języka angielskiego poziom rozszerzony Oxford Uniwersity PressJoanna Sosnowska, Małgorzata Wieruszewska17/2015/2016/LO
18.Matematyka rozszerzonaProgram nauczania MATeMAtyka zakres rozserzonyNowa eraDorota Ponczek18/2015/2016/LO
19.Chemia rozszerzonaProgram nauczania z chemii „Ciekawi świata” zakres rozszerzonyOperonMaria Barbara Szczepaniak19/2015/2016/LO
20.Historia i społeczeństwoProgram nauczania Dziedzictwo epokNowa EraKatarzyna Ponimasz P.Wasielewski M.Wiktorowski20/2015/2016/LO
21.Przysposobienie policyjneProgram nauczania przysposobienia policyjnego  21/2015/2016/LO
22.Podstawy wiedzy strażacko-ratowniczejProgram nauczania podstaw wiedzy strażacko-ratowniczej  22/2015/2016/LO
23.Przysposobienie wojskoweProgram nauczania przysposobienia wojskowego  23/2015/2016/LO
24.Biologia rozszerzonaProgram nauczania biologii w zakresie rozszerzonym Biologia na czasie Urszula Poziomek23a/2015/2016/LO

Szkolny zestaw programów nauczania Technikum
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
rok szkolny 2017/2018

Lp. Przedmiot Nazwa programu Wydawnictwo Autor Nr w SzZP
1.Język polskiProgram nauczania – Język polski. Seria „Odkrywamy na nowo”OperonEwa Dunaj, Bogna Zagórska24/2015/2016/T
2.Język angielskiProgram nauczania – języka angielskiego. Oxford Uniwersity PressJoanna Sosnowska, Małgorzata Wieruszewska25/2015/2016/T
3.Język niemieckiProgram nauczania języka niemieckiego dla Liceum Ogólnokształcącego .Nowa EraAnna Jaroszewska26/2015/2016/T
4.HistoriaProgram nauczania – Teraz historia. SOP ToruńStanisław Zając27/2015/2016/T
5.Podstawy przedsiębiorczościProgram nauczania – Podstaw przedsiębiorczości „Odkrywamy świat na nowo”OPERONJolanta Kijakowska28/2015/2016/T
6.Wiedza o społeczaństwieProgram nauczania – Wiedza o społeczeństwie „Ciekawi świata”OPERONAntonina Bonecka Jarosław Bonecki29/2015/2016/T
7.Wiedza o kulturzeProgram nauczania – Wiedza o kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych. Adela Prochyra30/2015/2016/T
8.FizykaProgram nauczania – Fizyka Odkryć fizykę.Nowa EraMarcin Braun, Weronika Śliwa31/2015/2016/T
9.ChemiaProgram nauczania – Chemia Po prostu.WSiPHanna Gulińska, Krzysztof Kuśnierczyk32/2015/2016/T
10.BiologiaProgram nauczania – Biologia Po prostu.Nowa EraMarek Kaczmarzyk33/2015/2016/T
11.GeografiaProgram nauczania – Geografia.Nowa EraEwa Maria Tuz34/2015/2016/T
12.MatematykaProgram nauczania MATeMAtykaNowa eraDorota Ponczek35/2015/2016/T
13.Edukacja dla bezpieczeństwaProgram nauczania. Żyję i działam bezpiecznieNowa EraJarosław Słoma36/2015/2016/T
14.InformatykaProgram nauczania InformatykaOPERONArkadiusz Gawełek37/2015/2016/T
15.Wychowanie fizyczneProgram nauczania z wychowania fizycznegoEMPi2Michał Bronikowski38/2015/2016/T
16.ReligiaProgram nauczania religii Moje miejsce w KościelŚwięty Wojciechks.Jan Szpet, Danuta Jackowiak39/2015/2016/T
17.Geografia rozszerzonaProgram nauczania geografii zakres roszerzonyNowa EraEwa Maria Tuz, Dawid Szczepaniak40/2015/2016/T
18.Matematyka rozszerzonaProgram nauczania MATeMAtyka zakres rozserzonyNowa eraDorota Ponczek41/2015/2016/T
19.Chemia rozszerzonaProgram nauczania z chemii „Ciekawi świata” zakres rozszerzonyOperonMaria Barbara Szczepaniak42/2015/2016/T
20.Biologia rozszerzonaProgram nauczania: Biologia na czasie zakres rozszerzonyNowa EraUrszula Poziomek43/2015/2016/T
21.Fizyka rozszerzonaProgram nauczania: Zrozumieć fizykę zakres rozszerzonyNowa EraA.Byczuk, K.Byczuk, Z.Suwald, S.Suwald44/2015/2016/T
22.Historia i społeczeństwoProgram nauczania Dziedzictwo epokNowa EraKatarzyna Ponimasz45/2015/2016/T
23.Język angielski zawodowyProgram nauczania w zawodzie: Technik rolnik KOWEZiUKrystyna Jabłonka Andrzej Kulka46/2015/2016/T
24.Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji rolniczej
25.Przepisy ruchu drogowego
26.Działalność gospodarcza w rolnictwie
27.Produkcja roślinna
28.Produkcja zwierzęca
29.Technika w rolnictwie
30.Planowanie i organizacja produkcji rolniczej
31.Prowadzenie produkcji rolniczej
32.Organizacja produkcji rolniczej
33.Język angielski zawodowyProgram nauczania w zawodzie: Technik spedycji KOWEZiU 47/2015/2016/T
34.Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
35.Podstawy transportu i spedycji
36.Przewóz ładunków
37.Podstawy prawa transportowego
38.Pracownia organizacji transportu i spedycji
39.Pracownia spedycji
40.Pracownia statystyki
41.Pracownia technik biurowych
42.Język obcy zawodowy.Program nauczania: Technik żywienia i usług gastronomicznychKOWEZiU 48/2015/2016/T
43.Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii.
44.Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.
45.Zasady żywienia.
46.Organizacja produkcji gastronomicznej.
47.Usługi gastronomiczne.
48.Procesy technologiczne w gastronomii
49.Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej.
50.Obsługa klienta w gastronomii
51.Działalność gospodarcza w gastronomii
52.Język obcy zawodowy.Program nauczania: Technik informatykKOWEZiUMatuszewski, Sobiech, Bartosik49/2015/2016/T
53.Urządzenia techniki komputerowej.
54.Sieci komputerowe.
55.Witryny i aplikacje internetowe.
56.Systemy baz danych.
57.Działalność gospodarcza w branży informatycznej.
58.Systemy operacyjne.
59.Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej.
60.Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi.
61.Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych.
62.Administracja bazami danych.
63.Programowanie aplikacji internetowych.

Szkolny zestaw programów nauczania Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Zespołe Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie
rok szkolny 2017/2018

Lp. Przedmiot Nazwa programu Wydawnictwo Autor Nr w SzZP
1.Język polskiProgram nauczania – Język polski Zasadniczej szkoły zawodowej.OperonAleksandra Adamiak50/2015/2016/ZSZ
2.Język niemieckiProgram nauczania – Język niemiecki dla Zasadniczej szkoły zawodowej. Danuta Machowiak51/2015/2016/ZSZ
3.HistoriaProgram nauczania – Teraz historia. SOP ToruńStanisław Zając52/2015/2016/ZSZ
4.Podstawy przedsiębiorczościProgram nauczania – Podstaw przedsiębiorczości „Odkrywamy świat na nowo”OPERONJolanta Kijakowska53/2015/2016/ZSZ
5.FizykaProgram nauczania – Fizyka Odkryć fizykę.Nowa EraMarcin Braun, Weronika Śliwa54/2015/2016/ZSZ
6.ChemiaProgram nauczania – Chemia Po prostu.WSiPHanna Gulińska, Krzysztof Kuśnierczyk55/2015/2016/ZSZ
7.BiologiaProgram nauczania – Biologia Po prostu.Nowa EraMarek Kaczmarzyk56/2015/2016/ZSZ
8.GeografiaProgram nauczania – Geografia.Nowa EraEwa Maria Tuz57/2015/2016/ZSZ
9.MatematykaProgram nauczania MATeMAtykaNowa eraDorota Ponczek58/2015/2016/ZSZ
10.Edukacja dla bezpieczeństwaProgram nauczania. Żyję i działam bezpiecznieNowa EraJarosław Słoma59/2015/2016/ZSZ
11.InformatykaProgram nauczania InformatykaOPERONArkadiusz Gawełek60/2015/2016/ZSZ
12.Wychowanie fizyczneProgram nauczania z wychowania fizycznegoEMPi2Michał Bronikowski61/2015/2016/ZSZ
13.Wiedza o społeczeństwieProgram nauczania: Wiedzy o społeczeństwie. Ciekawi świata Antonina Borecka Jarosłąw Borecki62/2015/2016/ZSZ
13.ReligiaProgram nauczania religii Moje miejsce w KościelŚwięty Wojciechks.Jan Szpet, Danuta Jackowiak63/2015/2016/ZSZ
14.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: kucharz  512001 KOWEZiU64/2015/2016/ZSZ
15.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Fryzjer 514101 KOWEZiU65/2015/2016/ZSZ
16.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Murarz – Tynkarz  711204 KOWEZiU66/2015/2016/ZSZ
17.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712606 KOWEZiU67/2015/2016/ZSZ
18.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 KOWEZiU68/2015/2016/ZSZ
19.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Lakiernik 713201 KOWEZiU69/2015/2016/ZSZ
20.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Blacharz samochodowy 721306 KOWEZiU70/2015/2016/ZSZ
21.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Ślusarz 722204 KOWEZiU71/2015/2016/ZSZ
22.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 KOWEZiU72/2015/2016/ZSZ
23.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Elektryk 741103 KOWEZiU73/2015/2016/ZSZ
24.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 KOWEZiU74/2015/2016/ZSZ
25.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Elektromechanik 741201 KOWEZiU75/2015/2016/ZSZ
26.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Cukiernik 751201 KOWEZiU76/2015/2016/ZSZ
27.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Piekarz 751204 KOWEZiU77/2015/2016/ZSZ
28.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Wędliniarz 751107 KOWEZiU78/2015/2016/ZSZ
29.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Stolarz 752205 KOWEZiU79/2015/2016/ZSZ
30.Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Rolnik 613003 KOWEZiU80/2015/2016/ZSZ
31Przedmioty zawodoweProgram nauczania w zawodzie: Sprzedawca 522301 KOWEZiU81/2015/2016/ZSZ


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 pokaż » 


Plan pracy szkoły 2017/2018 do pobrania (plik pdf)


Rozkład zajęć: „Matematyka na poziomie rozszerzonym” roku szkolnym 2017/2018.
  Klasy: 1 loa, 1 lob, 2 loa, 2 lob pokaż » 
bip

Certyfikaty i odznaczenia


Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »