Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 

Sobota, 25 listopada 2017 r.
Wstecz
Porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
17.01.2017 r.

 • Uroczystość
  na filmie
  X

  Podpisanie porozumieniń z WAT oraz CSWL

 • Pokazy klas
  mundurowych
  X

  Pokazy klas mundurowych

 • Telewizja Leszno
  X

  Zespół Szkół z Nietążkowa ma nowych ważnych partnerów

Porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu zawarł dziś Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
Porozumienie podpisali JM Rektor Wojskowej Akademii Technicznej – płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego – płk dypl. Piotr Kriese oraz Starosta Kościański – Bernard Turski, Wicestarosta Kościański – Stefan Stachowiak, Dyrektor ZSP w Nietążkowie – Arleta Adamczak-Puk.
Wydarzenie odbyło się w obecności wielu znakomitych gości: Ministra Spraw Zagranicznych – Jana Dziedziczaka, Posła na Sejm RP – Wojciecha Ziemniaka, Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – Jarosława Miki, Wicekuratora Oświaty – Krzysztofa Błaszczyka, Wiceprezydenta Miasta Leszna – Piotra Jóźwiaka, Burmistrza Śmigla – Małgorzaty Adamczak, Wiceburmistrza Śmigla – Marcina Jurgi, Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – płk. Aleksandra Wlizło, głównego inżyniera w 19. Samodzielnym Oddziale Geograficznym – płk. Krzysztofa Ślusarza, zastępcy dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego – płk. Dariusza Gajka, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie – płk. Zbigniewa Pruskiego, eksperta Centralnego Biura Śledczego Policji – Podinspektora Karola Prasałowskiego, Kierownika Posterunku Policji w Śmiglu – Gwidona Kaczmarka, z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie – st. bryg. Andrzeja Zieglera, szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie – mjr. Romana Krajniaka, Radnych Powiatu Kościańskiego – Czesława Janikowskiego, Jana Pietrzaka, Radnego Gminy Śmigiel – Krzysztofa Łącznego, Radnego Miasta Leszna – Jarosława Zielonki, wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu – płk. Jerzego Lickiego, prezesa Spółki WOD-KAN w Śmiglu – Wiolety Gładysiak, Dyrektora Centrum Kultury w Śmiglu – Eugeniusza Kurasińskiego, członka zarządu Stowarzyszenia Strzeleckiego i Historycznego im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej – Piotra Nawrota, inż. Nadzoru w Nadleśnictwie Kościan – Jacka Lorkiewicza oraz Tadeusza Mizuro – przyjaciela szkoły.
- Podpisanie porozumienia z WAT pozwoli nam podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa, prowadzić zajęcia pokazowe przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Zespole Szkół, współdziałać w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym, współorganizować imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne oraz spotkania kulturalno-historyczne, a także utworzyć na stronie internetowej WAT połączeń ze stroną Zespołu Szkół – mówiła Arleta Adamczak-Puk.
- Przez kilka lat osobiście starałam się, aby Dowództwo Sił Zbrojnych podjęło decyzję o umożliwieniu absolwentom klas mundurowych, którzy realizowali w szkole program przysposobienia wojskowego oparty o wytyczne Ministerstwa Obrony Narodowej, zaliczenia części kursu przygotowawczego do Narodowych Sił Rezerwowych. Dzisiaj, podpisując porozumienie z CSWL w Poznaniu, stanie się to możliwe. Z czego jestem bardzo dumna.
Szkoła w Nietążkowie, podpisując kolejne porozumienia, otworzyła przed młodzieżą nowe możliwości, dała jej szansę na obranie atrakcyjnej drogi edukacyjnej i zawodowej związanej z szeroko rozumianą obronnością kraju.
Po uroczystości publiczność mogła zobaczyć pokaz musztry i sprawności młodzieży klas mundurowych. Na koniec szanowni Goście spotkali się z uczniami klas mundurowych i odpowiedzieli na nurtujące młodzież pytania.

AZ
bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie Przyjaciół
ZSP w Nietążkowie
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Sztuki Wojennej
4 Pułk Przeciwlotniczy
w Czerwieńsku
19 Samodzielny Oddział
Geograficzny w Lesznie
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny
12. Brygada Zmechanizowana
Szczecin
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Powiatowa Straż Pożarna w Kościanie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
TransEdu Wirtualna Akademia trans.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
Leszczyński Klub Kolarski
Szkoła jest ucze- stnikiem Programu
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT Leszno
Firma Ustech Kościan Leszek Siąkowski Witold Stachowski
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.. Bronikowo
Restauracja Poemat Paweł Smelkowski Śmigiel
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Przedsiębiorstwo Handlowe CHUDAK Sp.J.
Zakład Cukierniczy
Michał Gruszecki
Śmigiel
Zakład Elektrotechniczny
Jan Chomski
Śmigiel
Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Chmielewski
Leszno