Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Wtorek, 19 lutego 2019 r.
Wstecz
Dzień Komisji Edukacji Narodowej
14.10.2016 r.


X

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, jest oficjalnym świętem wszystkich nauczycieli, uczniów oraz pracowników administracji i obsługi. Święto to w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie obchodzone było bardzo uroczyście, ponieważ połączone zostało z Dniem Patrona Szkoły oraz podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Leszczyńskim Stowarzyszeniem Spadochroniarzy FENIKS, Aeroklubem Leszczyńskim, Ochotniczą Strażą Pożarną Leszno-Miasto. Swą obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m.in. Stefan Stachowiak – Wicestarosta Kościański, Radni Rady Powiatu Kościańskiego: Jan Jurga, Grzegorz Ratajczak, Krzysztof Walachowski, Stefan Mirosław Żurkiewicz, insp. Henryk Kasiński – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie, Katarzyna Kuta – Dyrektor Aeroklubu Leszczyńskiego, Bartosz Miara – Prezes Leszczyńskiego Stowarzyszenia Spadochroniarzy FENIKS, Bartosz Donke – Skarbnik Leszczyńskiego Stowarzyszenia Spadochroniarzy FENIKS, Maria Kiczka – Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie, Cezary Dubisz – Przewodniczący Rady Rodziców, mjr Roman Krajniak – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie, asp. sztab. Gwidon Kaczmarek – Kierownik Posterunku Policji w Śmiglu, mł. insp. Andrzej Zakrzewski – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie, Ewa Beba – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, Teodozja Ratajczak – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, mgr Ryszard Karmoliński – Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, mł. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Piotr Zielonka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie, Tadeusz Drgas – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kościanie, Bogdan Kostyk – Przewodniczący Kościańskiego Punktu Krwiodawstwa, kpt. Jarosław Korytowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Lesznie, st. bryg. mgr inż. Jarosław Tomaszewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, Stefan Jaworski – były Dyrektor ZSP w Nietążkowie, Marek Grześkowiak – były Wicedyrektor ZSP w Nietążkowie, w imieniu dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. Stefana Roweckiego płka Mirosława Szweda – płk Mirosław Hanulak, Tadeusz Dekiert – Starszy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu oraz przyjaciele szkoły, rodzice, grono pedagogiczne i uczniowie.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała pani Dyrektor Arleta Adamczak-Puk, która złożyła wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły podziękowania i serdeczne życzenia. Dyrektor przypomniała zebranym, że szkoła przez wiele lat działalności wypracowała swoistą markę i wyróżnia się w regionie.
- Na czym polega nadzwyczajność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie? Myślę, że na niezwykłym połączeniu wspaniałej, przyjaznej młodym ludziom atmosfery z rzetelną pracą, gwarantującą sukces na maturze, egzaminach zawodowych i w dorosłym życiu – mówiła Arleta Adamczak-Puk.
Pani Dyrektor dokonała krótkiej charakterystyki placówki oraz przedstawiła najważniejsze osiągnięcia uczniów w ostatnim czasie. Zwróciła uwagę również na to, że nauczyciele uczący w Nietążkowie opracowują i realizują różnego rodzaju projekty, które umożliwiają naszej młodzieży nie tylko doskonalenie swoich umiejętności, lecz także poznawanie innych kultur. Pani Dyrektor zauważyła, że bardzo dużo zawdzięczamy przyjaciołom i partnerom naszej szkoły. Serdeczne podziękowania złożyła Staroście Kościańskiemu za wspieranie działań szkoły w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy i nauki oraz wszystkim darczyńcom.
Po przemówieniu pani Dyrektor głos zabrał Wicestarosta Kościański – Stefan Stachowiak oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy złożyli wszystkim pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.
Kolejnym punktem uroczystości było podpisanie porozumienia między Katarzyną Kuta – Dyrektorem Aeroklubu Leszczyńskiego, Bartoszem Miara – Prezesem Leszczyńskiego Stowarzyszenia Spadochroniarzy FENIKS, Damianem Gołembskim – Naczelnikiem OSP Miasta Leszna oraz panią Dyrektor ZSP w Nietążkowie – Arletą Adamczak-Puk. Podpisanie porozumienia wiąże się nie tylko ze współpracą w zakresie organizowania wspólnych działań, wymiany doświadczeń, ale również z planami otwarcia w przyszłym roku liceum lotniczego, a co za tym idzie szkoleniami z zakresu lotów szybowcem i balonem.
Jednym z najistotniejszych elementów części oficjalnej było, jak co roku, pasowanie uczniów klas mundurowych oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy na sztandar szkoły składali swe przyrzeczenie.
Kolejnym punktem uroczystości był pokaz musztry paradnej (przygotowany przez uczniów klasy III lob) oraz defilada, której towarzyszyły wystrzały armatnie oddane przez Starszego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu Tadeusza Dekierta.
Całą uroczystość zwieńczyło widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez panią Kingę Kaźmierczak i pana Grzegorza Głowackiego. Scenografię przygotowały uczennice klasy I loa: Sandra Stefaniak, Aurelia Sibilska, Angelika Kostrzewa, Julianna Spolankiewicz, Oliwia Krzyżańska pod opieką pani Anny Podbylskiej i pani Alicji Zarzyckiej.

AZ
bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych

Uwaga! Zmiana osoby kontaktowej w sprawie wynajmu sali gimnastycznej


Nasi Partnerzy

zobacz »