Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 

Czwartek, 23 listopada 2017 r.
Wstecz
Mamy Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
1.06.2017 r.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  W dniu 1 czerwca 2017 r. w czasie Targów Proobronnych „Pro Defense” na terenie EXPO – Arena w Ostródzie dyrektor szkoły Arleta Adamczak-Puk odebrała z rąk Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza certyfikat uczestnictwa w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” w obecności majora Jarosława Zielonki oraz uczniów: Moniki Minty i Kamila Mitury.
Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.
NA CZYM POLEGA PROGRAM?
Program pilotażowy, startuje 1 września 2017 roku, będzie trwał dwa lata i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie eksperymentu pedagogicznego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia Pionów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w szkołach średnich. W pilotażowej edycji programu bierze udział 50 szkół wytypowanych przez oficerów Biura do Spraw Proobronnych.
KORZYŚCI DLA UCZNIÓW
Będziemy uczestniczyć w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.
Absolwenci naszej szkoły biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

 • odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
 • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
 • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
 • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu pilotażowego dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci:

 • uzyskania państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej;
 • dofinansowania kursu na prawo jazdy kategorii B;
 • dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia;
 • wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału;
 • wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

Fotorelacja – Franciszek Olejniczak
bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie Przyjaciół
ZSP w Nietążkowie
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Sztuki Wojennej
4 Pułk Przeciwlotniczy
w Czerwieńsku
19 Samodzielny Oddział
Geograficzny w Lesznie
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny
12. Brygada Zmechanizowana
Szczecin
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Powiatowa Straż Pożarna w Kościanie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
TransEdu Wirtualna Akademia trans.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
Leszczyński Klub Kolarski
Szkoła jest ucze- stnikiem Programu
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT Leszno
Firma Ustech Kościan Leszek Siąkowski Witold Stachowski
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.. Bronikowo
Restauracja Poemat Paweł Smelkowski Śmigiel
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Przedsiębiorstwo Handlowe CHUDAK Sp.J.
Zakład Cukierniczy
Michał Gruszecki
Śmigiel
Zakład Elektrotechniczny
Jan Chomski
Śmigiel
Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Chmielewski
Leszno