Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Środa, 16 stycznia 2019 r.
Wstecz
Dzień Edukacji Narodowej
14.10.2015 r.

Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona Szkoły to święta bardzo uroczyście obchodzone w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. W tym roku szkolnym połączone zostały z podpisaniem umowy o partnerstwie z 12 Brygadą Zmechanizowaną im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie oraz Leszczyńskim Centrum Logistycznym Grześkowiak.
Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas: Bernard Turski – Starosta Kościański, Stefan Stachowiak – Wicestarosta Kościański, Małgorzata Adamczak – Burmistrz Śmigla, płk mgr inż. Zbigniew Nowak – Dowódca 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego, Wojciech Ziemniak – poseł na sejm RP, generał brygady Dariusz Górniak – Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, Marek Grześkowiak – Prezes Leszczyńskiego Centrum Logistycznego Grześkowiak, dr hab. inż. Olaf Ciszak – Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, insp. Henryk Kasiński – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie, insp. Piotr Leciejewski – Komendant Miejski Policji w Lesznie, ppłk Przemysław Ziętalak – Dowódca 4 Dywizjonu Przeciwlotniczego, ppłk dypl. Zbigniew Pruski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lesznie, mjr Roman Krajniak – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie, bryg. mgr inż. Jarosław Tomaszewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, ks. Tadeusz Fołczyński – Proboszcz Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Śmiglu, Ewa Beba – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, kpt. Jarosław Korytowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Lesznie, Jan Józefczak – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Teodozja Ratajczak – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Bogdan Kostyk – Przewodniczący Kościańskiej HDK, Jarosław Przybylak, Cezary Dubisz – Przewodniczący Rady Rodziców, Marian Markiewicz – Koło Łowieckie nr 10 „Ryś” w Kościanie, Jan Bresiński – Nadleśnictwo Kościan oraz przyjaciele szkoły, rodzice, grono pedagogiczne i uczniowie.
Akademię rozpoczęła pani Dyrektor Arleta Adamczak – Puk, która serdecznie przywitała przybyłych gości. W swym przemówieniu zwróciła się do nauczycieli i podziękowała im za pracę oraz serce, które wkładają w kształtowanie postaw młodych ludzi. Zwróciła szczególną uwagę na osiągnięcia oraz, jak powiedziała, „swoistą markę” szkoły, którą wspólnie zbudowaliśmy dzięki połączeniu przyjaznej uczniom atmosfery oraz ciężkiej pracy. Kończąc przemówienie pani Dyrektor podziękowała za wszelka pomoc i współpracę panu Henrykowi Drobnikowi, Jackowi Kopience, Violetcie Gładysiak i Jarosławowi Przybylakowi. Po przemówieniu pani Dyrektor, głos zabrał Starosta Kościański. Pan Edward Turski cytując słowa Janusza Korczaka: „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje – ten przeżywa z dziećmi wiele natchnionych chwil” – w piękny sposób przedstawił postawę prawdziwego nauczyciela. Przypomniał zebranym o ogromnej roli pedagoga, w którego rękach jest los ucznia. Nauczyciel, jak wspomniał Starosta, powinien budować wieź z uczniami opartą na szacunku i kompromisach, inspirować w odkrywaniu i kształtowaniu zainteresowań młodzieży, przygotowywać ją do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
W trakcie uroczystości pani Dyrektor wyróżniła za pracę nauczycieli oraz pracowników szkoły, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami i zaangażowaniem.
Bardzo ważnym punktem ceremonii było podpisanie umów o partnerstwie. Pierwszą z nich pani Dyrektor Arleta Adamczak-Puk podpisała z 12 Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie reprezentowaną przez generała brygady Dariusza Górniaka. Kolejna umowa została podpisana z Leszczyńskim Centrum Logistycznym Grześkowiak reprezentowanym przez Prezesa Centrum Marka Grześkowiaka. Podejmowane przez szkołę inicjatywy współpracy z różnymi instytucjami mają zapewnić uczniom jak najwyższą jakość kształcenia i przygotować młodzież do zdobycia odpowiednich kwalifikacji.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone zostały ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych oraz pasowaniem uczniów z klas mundurowych, którzy zostali przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej. Po pasowaniu młodzież oddała cześć Janowi Kasprowiczowi składając wiązankę kwiatów oraz znicz pod pomnikiem patrona naszej szkoły.
Tegorocznej uroczystości towarzyszyły akcja symbolicznego sadzenia drzew przez osoby bardzo bliskie naszej szkole – Przyjaciół Szkoły oraz defilada uczniów z klas mundurowych. Całą akademię zwieńczyło widowisko słowno – muzyczne przygotowane przez panią Kingę Kaźmierczak i pana Grzegorza Głowackiego, a wykonane przez uczniów naszej szkoły. Scenografię przygotowali uczniowie technikum architektury krajobrazu pod opieką pani Pauliny Pacholczyk oraz pani Magdaleny Połczyńskiej.

O naszej uroczystości na innych stronach:
http://www.koscian.net/Uroczyscie_w_Nietazkowie,26722.html
http://www.telewizjaleszno.pl/files/5801/4_dzien_edukacji_w_nietazkowie.mp4

A.Z.
bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »