Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Środa, 16 stycznia 2019 r.
Wstecz
Kurs nurkowy
12.09.2015 r.

W dniu 12.09.2015 r. w miejscowości Starkowo odbyło się uroczyste zakończenie kursu na płetwonurków. Po kilkumiesięcznym szkoleniu teoretycznym i praktycznym prowadzonym zgodnie z programem szkolenia Komisji Działalności Podwodnej CMAS Polska certyfikaty otrzymało 11 osób, w tym ośmiu uczniów naszej szkoły z klas strażacko–ratowniczych i policyjnych. Szkolenie prowadzone było pod nadzorem instruktora M1 Wojciecha Kaźmierczaka. Po otrzymaniu certyfikatów pierwszego stopnia P1 płetwonurkowie otrzymali uprawnienia do nurkowania w wodach otwartych do głębokości 20 m. W uroczystym zakończeniu kursu udział wzięli dyrektor ZSP w Nietążkowie Arleta Adamczak-Puk, Komendant Powiatowy PSP w Kościanie st. bryg. Jarosław Tomaszewski, mł. kpt. Stanisław Tomaszyk oraz rodzice uczniów. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne, na których uczniowie uświadamiali sobie niebezpieczeństwa jakie mogą zaistnieć podczas pobytu pod wodą i sposoby im zapobiegania.
Wykłady zawierały aspekty z fizyki fizjologii medycyny nurkowej oraz dotyczące obsługi tablic dekompresyjnych. Zajęcia praktyczne odbywały się na basenie, nad jeziorami Dominickim i Powidzkim oraz pokopalnianym zalewie w miejscowości Honoratka. Podczas zajęć na jeziorze kursanci ćwiczyli przedmuchiwanie zalanej maski, obsługę kamizelki ratowniczo wypornościowej w celu uzyskania potrzebnej pływalności, sposoby zanurzania się, skoki do wody w sprzęcie, a także udzielanie pierwszej pomocy nieprzytomnemu nurkowi. Ćwiczyli również praktyczne umiejętności ratownicze w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej oraz pływanie pod wodą w systemie partnerskim. Zajęcia teoretyczne zakończyły się testem, a zajęcia praktyczne zejściem pod wodę na głębokość do której uprawniony jest nurek podstawowego stopnia P1 czyli 20 m.
Uprawnienia P1 honorowane są dodatkowymi punktami przy naborze do służb mundurowych.

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »