Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Środa, 16 stycznia 2019 r.
Wstecz
Spotkanie z pracodawcami.
5.01.2015 r.

  •  


  •  


  •  


  •  


  •    •  Dnia 5.01.2015 r. z inicjatywy nauczycieli uczących w klasach zawodowych, Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie odbyło się spotkanie z pracodawcami. Spotkanie to miało na celu zacieśnić współpracę pomiędzy pracodawcami a szkołą.
Z ramienia pracodawców na spotkanie przybyli:
Pan Michał Gruszecki właściciel Cukierni w Śmiglu,
Pan Jan Chomski właściciel Zakładu Elektrotechnicznego w Śmiglu,
Pan Paweł Smelkowski właściciel Restauracji Poemat w Śmiglu,
Pan Ryszard Kozak właściciel FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Sp.z.o.o. w Bronkowie,
Pan Witold Stachowski właściciel firmy Ustech,
Pan Ryszard Chmielewski właściciel firmy WPHU w Lesznie.

Pani Dyrektor na spotkaniu przedstawiła istotne zmiany w nauczaniu zawodowym, w następujących obszarach:
• Możliwość kształcenia zawodowego w szkole przy utworzeniu grupy co najmniej 15 osobowej w danym zawodzie (np. kucharz, fryzjer).) Obecnie uczniowie wyjeżdżają na kursy zawodowe do Wschowy lub Zielonej Góry).
• Podczas poprzedniego spotkania z pracodawcami (19.03.2014) ustalono, że młodzież posiada braki w wiedzy z przedmiotów ścisłych i umiejętności technicznych, dlatego warto byłoby podjąć współpracę z uczelnią wyższą techniczną, która udzieliłaby swojego wsparcia w tych obszarach. W tym celu odbyły się wyjazdy młodzieży na Poznańską Politechnikę. Wsparciem naszych uczniów objął mgr inż. Tadeusz Chwalczuk – wykładowca tamtejszej uczelni. Młodzież miała okazję przyjrzeć się z bliska Wydziałowi Budowy Maszyn i Zarządzania. Było to z pewnością bardzo edukacyjne przedsięwzięcie.
• Nauczyciele przedmiotów ścisłych są w stałym kontakcie z przedstawicielami Politechniki Poznańskiej.
• Ukoronowaniem wszystkich działań jest podpisanie porozumienia z Politechniką Poznańską.
• Projekty unijne (zagraniczne wyjazdy uczniów klas zawodowych w ramach programu edukacyjnego Erasmus +).
• Pani Dyrektor zaproponowała pozostałym pracodawcom, aby podpisali porozumienie ze szkołą, które zobliguje obie strony do częstszych kontaktów (wszystko to z korzyścią dla ucznia – młodocianego pracownika).
• Pracodawcy zaproponowali napisanie projektu, który miałby na celu poszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów.
• Wsparcie finansowe naszych uczniów przez pracodawców: Firma Ustech, którą reprezentuje pan Witold Stachowski ufundowała od września nagrodę pieniężną dla ucznia – Norberta Zimniaka z klasy III za za udział w konkursie matematycznym – Fachowiec i uzyskanie IV miejsca. Uczeń ten należy dodać, zawsze godnie reprezentuje naszą szkołę i odznacza się wysoką kulturą osobistą.
• Pani dyrektor przedstawiła raport z analizy wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kasach zasadniczych zawodowych.
Spotkanie to miało na celu pokazać, że nauczyciele oraz Dyrekcja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie mają na uwadze podwyższyć kształcenie zawodowe. Aby osiągnąć oczekiwane efekty potrzebne jest zaangażowanie obu stron zarówno szkoły jak i pracodawców.

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »