Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 

Czwartek, 23 listopada 2017 r.
Wstecz
IV Rajd Pieszy Szlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.
14.03.2015 r.

W dniu 14 marca spod leszczyńskiego Ratusza wyruszył IV Rajd Pieszy Szlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego.
Wśród organizatorów Rajdu znaleźli się: Prezydent Miasta Leszna Łukasz BOROWIAK, Starosta powiatu leszczyńskiego Jarosław WAWRZYNIAK, Dowódca 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota’’ płk Mirosław SZWED, Dowódca 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego płk Zbigniew NOWAK, Prezes Wojskowego Stowarzyszenia Sportowego ,,Grot’’ mjr rez. Jarosław ZIELONKA, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,GROTA’’ i Garnizonu Leszno płk dypl. w st. spocz. Mirosław ROCHMANKOWSKI oraz bardzo zaangażowani nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego: mjr rez. krzysztof HANDKE i mgr Piotr HANDKE.
Poza tym do organizacji Rajdy przyczynili się: Zespół Szkół Technicznych im. 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie, leszczyńskie koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Archiwum Państwowe i  Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz leszczyńskie koło Ligi Obrony Kraju.
Komandorem Rajdu był mjr. rez. Jarosław ZIELONKA.
W Rajdzie uczestniczyło 11 drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Leszna oraz szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich z powiatu leszczyńskiego.
Uczestnicy Rajdu lokalizowali miejsca Pamięci Narodowej związane z Powstaniem Wielkopolskim, gdzie zapalali znicze, a poza tym poszczególne drużyny zaliczały konkurencje sprawnościowe, takie jak: strzelanie z kbks, rzut granatem, udzielanie pierwszej pomocy medycznej.
Sędziami na poszczególnych punktach kontrolnych byli żołnierze 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.
Trasa Rajdu zakończyła się w miejscowości Osieczna przy zabytkowych wiatrakach, w okolicy których miała miejsce jedna z bitew Powstania. Tam też, przy ognisku, uczestnicy Rajdu dokonali ugruntowania zdobytej wiedzy na temat zwycięskich powstańczych bitew oraz podsumowania punktów.
Najwięcej punktów, zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Nietążkowa, drugie miejsce drużyna z Zespołu Szkół Technicznych z Leszna, a trzecie młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych, także z Leszna.
Zwycięskie zespoły nagrodzono pucharami i dyplomami. Rajdowi towarzyszyły także okolicznościowe pieczątki i karty pocztowe.
Rajd zrealizował zakładane przez organizatorów cele: upamiętniając 96. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 94 rocznicę Powrotu Leszna do Macierzy, zaznajomił uczniów z historią związaną z walkami powstańców w okolicach Leszna, a przez to przyczynił się do kształtowania postaw patriotycznych młodzieży szkolnej w oparciu o regionalne tradycje oręża polskiego.

foto Piotr Handke
bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie Przyjaciół
ZSP w Nietążkowie
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Sztuki Wojennej
4 Pułk Przeciwlotniczy
w Czerwieńsku
19 Samodzielny Oddział
Geograficzny w Lesznie
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny
12. Brygada Zmechanizowana
Szczecin
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Powiatowa Straż Pożarna w Kościanie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
TransEdu Wirtualna Akademia trans.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
Leszczyński Klub Kolarski
Szkoła jest ucze- stnikiem Programu
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT Leszno
Firma Ustech Kościan Leszek Siąkowski Witold Stachowski
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.. Bronikowo
Restauracja Poemat Paweł Smelkowski Śmigiel
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Przedsiębiorstwo Handlowe CHUDAK Sp.J.
Zakład Cukierniczy
Michał Gruszecki
Śmigiel
Zakład Elektrotechniczny
Jan Chomski
Śmigiel
Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Chmielewski
Leszno