Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Środa, 16 stycznia 2019 r.
Wstecz
IV Rajd Pieszy Szlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.
14.03.2015 r.

W dniu 14 marca spod leszczyńskiego Ratusza wyruszył IV Rajd Pieszy Szlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego.
Wśród organizatorów Rajdu znaleźli się: Prezydent Miasta Leszna Łukasz BOROWIAK, Starosta powiatu leszczyńskiego Jarosław WAWRZYNIAK, Dowódca 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota’’ płk Mirosław SZWED, Dowódca 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego płk Zbigniew NOWAK, Prezes Wojskowego Stowarzyszenia Sportowego ,,Grot’’ mjr rez. Jarosław ZIELONKA, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,GROTA’’ i Garnizonu Leszno płk dypl. w st. spocz. Mirosław ROCHMANKOWSKI oraz bardzo zaangażowani nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego: mjr rez. krzysztof HANDKE i mgr Piotr HANDKE.
Poza tym do organizacji Rajdy przyczynili się: Zespół Szkół Technicznych im. 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie, leszczyńskie koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Archiwum Państwowe i  Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz leszczyńskie koło Ligi Obrony Kraju.
Komandorem Rajdu był mjr. rez. Jarosław ZIELONKA.
W Rajdzie uczestniczyło 11 drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Leszna oraz szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich z powiatu leszczyńskiego.
Uczestnicy Rajdu lokalizowali miejsca Pamięci Narodowej związane z Powstaniem Wielkopolskim, gdzie zapalali znicze, a poza tym poszczególne drużyny zaliczały konkurencje sprawnościowe, takie jak: strzelanie z kbks, rzut granatem, udzielanie pierwszej pomocy medycznej.
Sędziami na poszczególnych punktach kontrolnych byli żołnierze 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.
Trasa Rajdu zakończyła się w miejscowości Osieczna przy zabytkowych wiatrakach, w okolicy których miała miejsce jedna z bitew Powstania. Tam też, przy ognisku, uczestnicy Rajdu dokonali ugruntowania zdobytej wiedzy na temat zwycięskich powstańczych bitew oraz podsumowania punktów.
Najwięcej punktów, zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Nietążkowa, drugie miejsce drużyna z Zespołu Szkół Technicznych z Leszna, a trzecie młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych, także z Leszna.
Zwycięskie zespoły nagrodzono pucharami i dyplomami. Rajdowi towarzyszyły także okolicznościowe pieczątki i karty pocztowe.
Rajd zrealizował zakładane przez organizatorów cele: upamiętniając 96. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 94 rocznicę Powrotu Leszna do Macierzy, zaznajomił uczniów z historią związaną z walkami powstańców w okolicach Leszna, a przez to przyczynił się do kształtowania postaw patriotycznych młodzieży szkolnej w oparciu o regionalne tradycje oręża polskiego.

foto Piotr Handke
bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »