Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Czwartek, 21 lutego 2019 r.
Wstecz
Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona Szkoły
4.10.2013 r.

Bardzo uroczyście obchodzono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona Szkoły, które połączone zostały z podpisaniem umowy o partnerstwie z Akademią Obrony Narodowej. Na uroczystość przybyli Dyrekcja, zaproszeni goście m.in. płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, dr hab. Tomasz Majewski – Prodziekan ds. studenckich Akademii Obrony Narodowej, Edward Strzymiński – Wicestarosta Kościański, płk dypl. Mirosław Szwed – dowódca 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, płk mgr inż. Zbigniew Nowak – Dowódca 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego, Wiesław Kasperski – Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, Małgorzata Adamczak – poseł na sejm RP, Wojciech Ziemniak – poseł na sejm RP, Leszek Majchrzak – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie, Tomasz Toporek – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie, ppłk dypl. Zbigniew Pruski – Wojskowy Komendant Uzupełnień, mgr inż. Jarosław Tomaszewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, ks. Tadeusz Fołczyński – proboszcz parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Śmiglu, Artur Brudło – sołtys wsi Nietążkowo, Jan Józefczak – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Teodozja Ratajczak – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Bogdan Kostyk – przewodniczący Kościańskiej HDK, kpt. Rafał Felcenloben – przedstawiciel 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny, Zygmunt Konieczny – przedstawiciel I Izby Rolniczej, Jarosław Przybylak – przewodniczący Rady Rodziców oraz grono pedagogiczne i uczniowie.
Akademię rozpoczęła swym uroczystym przemówieniem pani dyrektor Arleta Adamczak – Puk, która krótko przybliżyła zebranym Gościom zadania szkoły, cel podpisania porozumienia z Akademią Obrony Narodowej oraz złożyła wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia. Głos zabrali także zaproszeni goście. W trakcie uroczystości pani dyrektor wyróżniła za pracę nagrodą dyrektora nauczycieli oraz pracowników szkoły, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami oraz zaangażowaniem w minionym roku szkolnym.
Bardzo ważnym punktem całej uroczystości było podpisanie umowy o partnerstwie z Akademią Obrony Narodowej – uczelnią wojskową, zlokalizowaną w Warszawie. Uczelnia będzie wspierała kształcenie młodzieży z klas mundurowych naszej szkoły. Dokument został podpisany przez płk prof. dr hab. inż. Jarosława Wołejszo oraz panią dyrektor Arletę Adamczak – Puk. Na mocy porozumienia szkoły będą wspólnie działały na rzecz promocji nauki, kształcenia młodzieży oraz realizowały przedsięwzięcia pozwalające na zdobywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy przydatnej na rynku pracy. Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach, seminariach i warsztatach, a także korzystać z zasobów materialnych i intelektualnych Akademii Obrony Narodowej. Podejmowane przez szkołę inicjatywy współpracy z różnymi instytucjami mają zapewnić uczniom jak najwyższą jakość kształcenia i przygotować młodzież do zdobycia odpowiednich kwalifikacji.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone zostały ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych oraz pasowaniem uczniów z klas mundurowych, którzy zostali przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej. Po pasowaniu młodzież oddała cześć Janowi Kasprowiczowi składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona naszej szkoły. Całą akademię zwieńczyło widowisko słowno – muzyczne zatytułowane „W najgłębszej serca głębinie” przygotowane przez panią Kingę Kaźmierczak i pana Grzegorza Głowackiego, a wykonane przez uczniów naszej szkoły. Scenografię przygotowały nauczycielki języka polskiego: Danuta Krzystofik i Alicja Zarzycka.

Relacje filmowe

Część oficjalna – przemówienia: pokaż »

Część oficjalna – ślubowanie klas pierwszych i pasowanie klas mundurowych: pokaż »

Część artystyczna: pokaż »

A.Z.
bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych

Uwaga! Zmiana osoby kontaktowej w sprawie wynajmu sali gimnastycznej


Nasi Partnerzy

zobacz »