Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 

Czwartek, 23 listopada 2017 r.
Wstecz
Podsumowanie projektu „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”
30.05.2014 r.

Dnia 30 maja 2014 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”.
Na spotkanie przybyła Pani Sylwia Sałacka Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Kościanie, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.
Pani Joanna Kozak omówiła działania jakie zrealizowano w ramach projektu. Przedstawiono prezentację zdjęć z pobytu w Czechach. Uczniowie podzielili się wrażeniami ze stażu.
Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie uczniom, którzy odbyli staż w Czechach dokumentów Europass-Mobilność oraz certyfikatów.
Dokument Europass-Mobilność stanowi doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Jasno i wyraźnie określa zakres czynności i zadań osoby odbywającej staż zagraniczny. W dokumencie tym wskazany jest ponadto poziom umiejętności oraz kwalifikacji nabytych przez jego posiadacza. Wydaje go Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej staż.
Zasadniczym celem projektu (stażu) było podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans uczniów z terenu powiatu kościańskiego na europejskim i krajowym rynku pracy. W trakcie odbywania praktyk zagranicznych realizowano również cele szczegółowe tj. pogłębianie wiedzy merytorycznej z zakresu rolnictwa i gastronomii, zapoznanie się ze specjalistycznym sprzętem używanym w tych branży na terenie Czech i doskonalenie umiejętności językowych. Uczniowie mieli też szansę na poznanie kultury i obyczajów Czech oraz na konfrontację posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką.
Wręczenia Dokumentów Europass oraz certyfikatów dokonała Pani Dyrektor Arleta Adamczak-Puk wraz z Panią Sylwią Sałacką.
Na zakończenie spotkania uczennice zaprosiły wszystkich na degustacje potraw kuchni czeskiej.

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie Przyjaciół
ZSP w Nietążkowie
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Sztuki Wojennej
4 Pułk Przeciwlotniczy
w Czerwieńsku
19 Samodzielny Oddział
Geograficzny w Lesznie
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny
12. Brygada Zmechanizowana
Szczecin
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Powiatowa Straż Pożarna w Kościanie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
TransEdu Wirtualna Akademia trans.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
Leszczyński Klub Kolarski
Szkoła jest ucze- stnikiem Programu
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT Leszno
Firma Ustech Kościan Leszek Siąkowski Witold Stachowski
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.. Bronikowo
Restauracja Poemat Paweł Smelkowski Śmigiel
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Przedsiębiorstwo Handlowe CHUDAK Sp.J.
Zakład Cukierniczy
Michał Gruszecki
Śmigiel
Zakład Elektrotechniczny
Jan Chomski
Śmigiel
Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Chmielewski
Leszno