Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Czwartek, 17 stycznia 2019 r.
Wstecz
Podsumowanie projektu „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”
30.05.2014 r.

Dnia 30 maja 2014 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”.
Na spotkanie przybyła Pani Sylwia Sałacka Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Kościanie, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.
Pani Joanna Kozak omówiła działania jakie zrealizowano w ramach projektu. Przedstawiono prezentację zdjęć z pobytu w Czechach. Uczniowie podzielili się wrażeniami ze stażu.
Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie uczniom, którzy odbyli staż w Czechach dokumentów Europass-Mobilność oraz certyfikatów.
Dokument Europass-Mobilność stanowi doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Jasno i wyraźnie określa zakres czynności i zadań osoby odbywającej staż zagraniczny. W dokumencie tym wskazany jest ponadto poziom umiejętności oraz kwalifikacji nabytych przez jego posiadacza. Wydaje go Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej staż.
Zasadniczym celem projektu (stażu) było podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans uczniów z terenu powiatu kościańskiego na europejskim i krajowym rynku pracy. W trakcie odbywania praktyk zagranicznych realizowano również cele szczegółowe tj. pogłębianie wiedzy merytorycznej z zakresu rolnictwa i gastronomii, zapoznanie się ze specjalistycznym sprzętem używanym w tych branży na terenie Czech i doskonalenie umiejętności językowych. Uczniowie mieli też szansę na poznanie kultury i obyczajów Czech oraz na konfrontację posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką.
Wręczenia Dokumentów Europass oraz certyfikatów dokonała Pani Dyrektor Arleta Adamczak-Puk wraz z Panią Sylwią Sałacką.
Na zakończenie spotkania uczennice zaprosiły wszystkich na degustacje potraw kuchni czeskiej.

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »