Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Sobota, 16 lutego 2019 r.
Wstecz
Konferencja ekoforum w Poznaniu
28.02.2014 r.

Konferencja ekoforum w Poznaniu W dniu 28 lutego 2014 r. uczniowie 4 klasy Technikum Rolniczego wzięli udział w konferencji „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju: tematy, cele, metody i miejsca”, która odbyła się w czasie targów edukacyjnych w Poznaniu.
Program konferencji był podzielony na trzy bloki tematyczne: dookoła przyrody, dookoła odpadów, dookoła innowacji. Uczestnicy zapoznali się z ofertą edukacyjną takich instytucji jak: Nadleśnictwo Jarocin, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Park Narodowy, Związek Międzygminny „Gospodarowanie Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Ciekawe propozycje stosowania nowoczesnych metod w edukacji o zrównoważonym rozwoju przedstawiło Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa. Atrakcyjne gry i akcje edukacyjne zaproponowało Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Abrys – ZielonaLekcja.pl.
Bardzo ciekawą propozycję nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych nowego interdyscyplinarnego przedmiotu ekologia krajobrazu zaprezentowała pani dr Maria Szyszkiewicz-Golis, przedstawicielka Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od września 2013 roku przedmiot ten jest nauczany w klasie 1 loa (liceum ogólnokształcące). Miłym akcentem była prezentacja naszej szkoły realizującej projekt badawczy dotyczący warunków bytowania sarny w krajobrazie rolniczym. Systematycznych obserwacji dokonują uczniowie 4 klasy Technikum Rolniczego. Projekt ten został uznany za najlepiej realizowany w 1. semestrze roku szkolnego 2013-2014.
Tematyka konferencji była interesująca i pożyteczna. Piątkowe popołudnie spędziliśmy w towarzystwie ludzi, dla których edukacja ekologiczna jest bardzo ważna.

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych

Uwaga! Zmiana osoby kontaktowej w sprawie wynajmu sali gimnastycznej


Nasi Partnerzy

zobacz »