Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Wtorek, 22 stycznia 2019 r.
Wstecz
Podpisanie porozumienia o współpracy
19.05.2014 r.

  •  


  •  W dniu 19.05.2014 roku odbyła się III Konferencja Młodych Naukowców. Podczas tej konferencji nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. J.A. Komeńskiego w Lesznie. Wyższą uczelnię reprezentował dyrektor Instytutu Politechniczno-Rolniczego prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski.
Natomiast w dniu 4.12.2014 r. został podpisany aneks do umowy, który poszerza zakres współpracy o działania mające na celu przygotowanie koncepcji kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Współpraca z naszą placówką ma pozwolić na rozeznanie się i stały monitoring potrzeb przyszłych studentów. Umożliwi to realizację wspólnych przedsięwzięć, dydaktycznych i naukowych. Powyższe działania wpłyną na wzmocnienie pozycji obu podmiotów w środowisku lokalnym.
Korzyści, które uczniowie ZSP uzyskają, dzięki współpracy:
• udział uczniów w działaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących kierunku,
• monitoring stopnia zainteresowania ze strony uczniów ZSP kształceniem w przyszłości na kierunku bezpieczeństwo narodowe,
• organizowanie spotkań, seminariów i konferencji na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem,
• klasy mundurowe będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i być może kontynuować dalszą naukę na kierunku bezpieczeństwa narodowego.

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »