Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 

Piątek, 24 listopada 2017 r.
Wstecz
Spotkanie z pracodawcami
19.03.2014 r.

  •  


  •  Podczas spotkania w dniu 19.03 2014 r. zostały omówione najważniejsze zasady współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie a pracodawcami. Szkoła zobowiązała się do kontaktów z pracodawcą ucznia dotyczących:
- osiągnięć edukacyjnych ucznia,
- absencji ucznia,
- informacji dotyczących zachowania ucznia w szkole i w zakładzie pracy,
- podnoszenia kompetencji i umiejętności uczniów w obszarze zawodowym.
Natomiast partner społeczny (pracodawca) zobowiązał się do:
- informowania szkoły o zachowaniu ucznia w czasie praktyk, wsparcia finansowego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, wyróżniających się kulturą osobistą oraz właściwą postawą społeczną,
- wspomagania szkoły w organizacji wycieczek przedmiotowych, wyjazdów kulturalnych.
- pomocy w wyposażeniu pracowni szkolnych w pomoce naukowe, które usprawniłyby proces edukacyjny uczniów,
- umożliwienia uczniom udziału w wyjazdach, konkursach, które odbywają się w dniach pracy ucznia.
Ponadto rozmawiano na temat integracji treści nauczania oraz uwzględniania w planach dydaktycznych elementów wiedzy zawodowej niezbędnej do zdania egzaminów w Cechu Rzemiosł Różnych i OKE. Pracodawcy zaproponowali metody realizacji niektórych treści programowych. Wskazali na następujące braki w zawodach: ślusarz narzędziowy, operator maszyn CNC oraz działania: komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją. Pracodawcy stwierdzili, że młodzież posiada braki w wiedzy z przedmiotów ścisłych i umiejętności technicznych, dlatego warto byłoby podjąć współpracę z uczelnią wyższą techniczną, która udzieliłaby swojego wsparcia w tych obszarach.
Podjęto również wstępne ustalenia dotyczące obecności pracodawców podczas Dnia Drzwi Otwartych w naszej szkole. Pracodawcy będą mogli przedstawić swoją ofertę młodzieży, która w ten dzień odwiedzi Zespół Szkół w Nietążkowie.
Ostatnim punktem spotkania było podpisanie współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z USTECH s.c. L. Siąkowski, W. Stachowski oraz FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o. Ryszard Kozak, Zbigniew Stodolski.

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie Przyjaciół
ZSP w Nietążkowie
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Sztuki Wojennej
4 Pułk Przeciwlotniczy
w Czerwieńsku
19 Samodzielny Oddział
Geograficzny w Lesznie
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny
12. Brygada Zmechanizowana
Szczecin
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Powiatowa Straż Pożarna w Kościanie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
TransEdu Wirtualna Akademia trans.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
Leszczyński Klub Kolarski
Szkoła jest ucze- stnikiem Programu
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT Leszno
Firma Ustech Kościan Leszek Siąkowski Witold Stachowski
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.. Bronikowo
Restauracja Poemat Paweł Smelkowski Śmigiel
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Przedsiębiorstwo Handlowe CHUDAK Sp.J.
Zakład Cukierniczy
Michał Gruszecki
Śmigiel
Zakład Elektrotechniczny
Jan Chomski
Śmigiel
Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Chmielewski
Leszno