Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 

Piątek, 24 listopada 2017 r.
Wstecz
Współpraca z Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
10.2013 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie został zaproszony do współudziału w realizacji projektu pt: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”, realizowanego przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości i zmniejszenie dysproporcji w kształceniu kompetencji naukowych i przyrodniczych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Realizuje go sześć szkół z województwa wielkopolskiego.
Przedmiot „Ekologia Krajobrazu” jest realizowany w dwóch formach. Pierwsza w formie obowiązkowych zajęć „ekologia krajobrazu” realizowanych w klasie 1 loa – 1. godzina tygodniowo. Druga forma to zajęcia dodatkowe – pozalekcyjne – nakładka ATP – dla uczniów zdolnych lub szczególnie zainteresowanych problematyką.
Innowacyjność tego przedmiotu polega na interdyscyplinarności. Jest to praca zespołowa nauczycieli biologii, geografii, fizyki i informatyki. Opiekunami projektu w naszej szkole są nauczyciele: Danuta Boczek, Maria Depczyńska, Monika Oleszak.
Na realizację projektu mamy dwa lata. W tym czasie zostaną przeprowadzone zajęcia obowiązkowe „ekologia krajobrazu” w klasach pierwszych oraz 4 projekty uczniowskie (w każdym roku dwa projekty). W roku szkolnym 2013-2014 pracujemy z młodzieżą:
• Jednolity czy mozaikowy? Polny czy łąkowy? Jaki krajobraz preferuje sarna?
• Susza fizjologiczna – zasolenie roślin.
Dzięki przystąpieniu do projektu, nasza szkoła wzbogaciła się o tablicę interaktywną, rzutnik, laptop, sprzęt i pomoce naukowe do prowadzenia obserwacji i badań, m.in. lornetki, aparat fotograficzny, aparat GPS, mikroskopy stereoskopowe.
Młodzież klas pierwszej liceum ogólnokształcącego oraz czwartej technikum rolniczego entuzjastycznie podeszła do realizacji zadań. Mamy nadzieję, że prowadzone badania przyniosą wszystkim wiele satysfakcji.

Danuta Boczek, Maria Depczyńska, Monika Oleszak.
bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie Przyjaciół
ZSP w Nietążkowie
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Sztuki Wojennej
4 Pułk Przeciwlotniczy
w Czerwieńsku
19 Samodzielny Oddział
Geograficzny w Lesznie
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny
12. Brygada Zmechanizowana
Szczecin
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Powiatowa Straż Pożarna w Kościanie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
TransEdu Wirtualna Akademia trans.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
Leszczyński Klub Kolarski
Szkoła jest ucze- stnikiem Programu
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT Leszno
Firma Ustech Kościan Leszek Siąkowski Witold Stachowski
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.. Bronikowo
Restauracja Poemat Paweł Smelkowski Śmigiel
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Przedsiębiorstwo Handlowe CHUDAK Sp.J.
Zakład Cukierniczy
Michał Gruszecki
Śmigiel
Zakład Elektrotechniczny
Jan Chomski
Śmigiel
Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Chmielewski
Leszno