Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 

Piątek, 24 listopada 2017 r.
Wstecz
Obóz naukowy w Chalinie
6-10.07.2015 r.

W ramach projektu Akademia Talentów Przyrodniczych młodzież z trzech szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego uczestniczyła w dniach od 6 do 10 lipca 2015 roku w obozie naukowym w Chalinie. Młodzież reprezentowała następujące szkoły:
• I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie – opiekunowie: Janina Wawrzyniak, Robert Padurek
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie – opiekunowie: Maria Depczyńska, Danuta Boczek
• Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach – opiekunowie Iwona Krzyczkowska, Monika Marciniak-Woźniak.
Celem obozu, którego organizatorem był Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, było podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu.
Młodzież uczestniczyła w zajęciach terenowych i laboratoryjnych przygotowanych przez pracowników naukowych IŚRL PAN w Poznaniu.
Na zajęciach „Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na rozmieszczenie i liczebność zwierząt” prowadzonych przez pana dra hab. Krzysztofa Kujawę, młodzież miała okazję nabycia umiejętności rozpoznawania ptaków występujących na polach uprawnych oraz typów środowiska i elementów krajobrazu.
Na kolejnych zajęciach prowadzonych przez panią dr hab. Halinę Ratyńską „Wybrane elementy szaty roślinnej regionu, struktura krajobrazu – płaty, wyspy środowiskowe, korytarze ekologiczne, węzły”, młodzież nabyła umiejętności rozpoznawania gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych. Wielu uczniów po raz pierwszy zobaczyło torfowisko, starorzecze, lasy łęgowe oraz chronioną rosiczkę okrągłolistną.
Pan dr Zdzisław Bernacki wprowadził nas w problematykę gleby – procesów glebotwórczych w krajobrazie, układów katenalnych. Na podstawie odwiertów młodzież zapoznała się z profilami glebowymi.
Ponadto pan dr Zdzisław Bernacki poruszył zagadnienia dotyczące przepływu energii w ekosystemie i w krajobrazie. Na zajęciach młodzież dokonywała pomiarów za pomocą urządzeń otrzymanych w ramach projektu, takich jak solarymetr, termohigrometr, pirometr.
Dzięki pani dr Marii Oleszczuk, prowadzącej zajęcia na temat wpływu struktury krajobrazu na zróżnicowanie zgrupowań pająków, wielu uczniów przełamało niechęć do pajęczaków. W trakcie zajęć terenowych uczniowie zapoznali się z typami sieci pajęczych oraz metodami chwytania pająków. W laboratorium, przy użyciu binokularów, oznaczali schwytane okazy.
Mgr Dariusz Sobczyk zapoznał uczestników obozu z wpływem struktury krajobrazu rolniczego na rozmieszczenie i liczebność motyli dziennych. Podczas zajęć uczniowie nauczyli się rozpoznawać gatunki schwytanych przez siebie motyli.
Pani dr hab. Halina Ratyńska przeprowadziła dodatkowe zajęcia poświęcone obserwacji kumaków, a pan dr hab. Krzysztof Kujawa swoje zajęcia wzbogacił o film pt. „Pola tętniące życiem” oraz przeprowadził wykład pt. „O słoniu w pokoju. Czyli o Świecie na rozdrożu”.
Wszystkie zajęcia były perfekcyjnie przygotowane i niezwykle atrakcyjne, a prowadzący te zajęcia zarazili swoją pasją wszystkich uczestników obozu.
Autorami zdjęć obrazujących przebieg obozu byli:
• Robert Padurek – nauczyciel I LO w Kościanie,
• Natalia Jąder, Dominika Skórzewska – uczennice ZSP w Nietążkowie,
• Iwona Krzyczkowska – nauczyciel LO w Pniewach.
Informację dotyczącą przebiegu obozu naukowego w Chalinie przygotowali:
• Janina Wawrzyniak, Robert Padurek
• Danuta Boczek, Maria Depczyńska
• Iwona Krzyczkowska, Monika Marciniak-Woźniak.

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie Przyjaciół
ZSP w Nietążkowie
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Sztuki Wojennej
4 Pułk Przeciwlotniczy
w Czerwieńsku
19 Samodzielny Oddział
Geograficzny w Lesznie
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny
12. Brygada Zmechanizowana
Szczecin
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Powiatowa Straż Pożarna w Kościanie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
TransEdu Wirtualna Akademia trans.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
Leszczyński Klub Kolarski
Szkoła jest ucze- stnikiem Programu
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT Leszno
Firma Ustech Kościan Leszek Siąkowski Witold Stachowski
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.. Bronikowo
Restauracja Poemat Paweł Smelkowski Śmigiel
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Przedsiębiorstwo Handlowe CHUDAK Sp.J.
Zakład Cukierniczy
Michał Gruszecki
Śmigiel
Zakład Elektrotechniczny
Jan Chomski
Śmigiel
Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Chmielewski
Leszno