Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 

Piątek, 24 listopada 2017 r.
Wstecz
Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona Szkoły
14.10.2014 r.

Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie obchodzono w tym roku bardzo uroczyście. Na poświęconą temu wydarzeniu akademię przybyli zaproszeni goście: Edward Strzymiński – Wicestarosta Kościański, płk dypl. Mirosław Szwed – Dowódca 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, płk mgr inż. Zbigniew Nowak – Dowódca 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego, mjr Roman Krajniak – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie, Roman Schiller – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, Ewa Beba – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, mgr Ryszard Karmoliński – Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Tadeusz Dekiert – Starszy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu, Wojciech Ziemniak – poseł na sejm RP, insp. Henryk Kasiński – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie, ppłk dypl. Zbigniew Pruski – Wojskowy Komendant Uzupełnień, st. bryg. mgr inż. Jarosław Tomaszewski – Komendant Powiatowy PSP w Kościanie, st. bryg. mgr inż. Robert Baran – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, Stefan Jaworski – były Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, ks. Tadeusz Fołczyński – proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu, ks. Krzysztof Mizerski – proboszcz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu, dr inż. Piotr Zielonka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie, Teodozja Ratajczak – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Bogdan Kostyk – przewodniczący Kościańskiej Rady Honorowych Dawców Krwi, Tadeusz Mizuro – wieloletni przyjaciel szkoły, Aleksandra i Mirosław Biali, Jan Pracz oraz grono pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice.
Akademię rozpoczęła swym uroczystym przemówieniem pani Dyrektor Arleta Adamczak – Puk, która złożyła wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia. Głos zabrali także zaproszeni Goście oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego. W trakcie uroczystości pani Dyrektor wyróżniła Nagrodą Dyrektora nauczycieli i pracowników szkoły, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami oraz zaangażowaniem w minionym roku szkolnym.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone zostały ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych oraz pasowaniem uczniów klas mundurowych, którzy zostali przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej. Po pasowaniu młodzież oddała cześć Janowi Kasprowiczowi składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły. Po części oficjalnej uczniowie klas mundurowych przemaszerowali krokiem defiladowym przed publicznością. Podczas parady przedstawiciele Bractwa Kurkowego oddali salwę honorową. Całe spotkanie zwieńczyło widowisko słowno – muzyczne zatytułowane „No i jak tu nie jechać?” przygotowane przez panią Kingę Kaźmierczak i pana Karola Siejaka, a wykonane przez uczniów i absolwentów naszej szkoły. Scenografię przygotowały nauczycielki języka polskiego: Danuta Krzystofik, Hanna Klem i Alicja Zarzycka.
Pragniemy gorąco podziękować osobom, które udostępniły materiały potrzebne do aranżacji wnętrz oraz przygotowania scenografii: panu Jerzemu Adamczewskiemu – właścicielowi Kwiaciarni „Astra” w Śmiglu, państwu Górczak – właścicielom firmy ogrodniczej w Wydorowie, pani Agnieszce Malcherek oraz panu Maciejowi Majorkowi.

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie Przyjaciół
ZSP w Nietążkowie
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Sztuki Wojennej
4 Pułk Przeciwlotniczy
w Czerwieńsku
19 Samodzielny Oddział
Geograficzny w Lesznie
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny
12. Brygada Zmechanizowana
Szczecin
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Powiatowa Straż Pożarna w Kościanie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
TransEdu Wirtualna Akademia trans.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
Leszczyński Klub Kolarski
Szkoła jest ucze- stnikiem Programu
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT Leszno
Firma Ustech Kościan Leszek Siąkowski Witold Stachowski
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.. Bronikowo
Restauracja Poemat Paweł Smelkowski Śmigiel
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Przedsiębiorstwo Handlowe CHUDAK Sp.J.
Zakład Cukierniczy
Michał Gruszecki
Śmigiel
Zakład Elektrotechniczny
Jan Chomski
Śmigiel
Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Chmielewski
Leszno