Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Środa, 19 grudnia 2018 r.

Projekty:

⇒ Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

prowadzący: mgr inż Monika Miedziarek


⇒ „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy”

prowadzący: mgr Danuta Boczek, mgr Łukasz Złotkowski


„Wychować człowieka mądrego”

⇒ Tutoring


Letnie staże we Włoszech

⇒ - doświadczenie, które przyspieszy Twoją karierę!


„Praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy”

⇒ „Praktyki w Hiszpanii dla uczniów ZSP w Nietążkowie”


„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” –

⇒ „Praktyki w Hiszpanii dla uczniów ZSP w Nietążkowie”


Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo –

⇒ „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”


Akademia Talentów Przyrodniczych –

⇒ Jednolity czy mozaikowy? Polny czy łąkowy? Jaki krajobraz preferuje sarna?

prowadzący: mgr Danuta Boczek


⇒ Susza fizjologiczna

prowadzący: mgr inż. Maria Depczyńska


⇒ Gdzie jest globalne ocieplenie

prowadzący: mgr inż. Maria Depczyńska


⇒ Zaprojektuj zadrzewienie chroniące jak najlepiej różnorodność biologiczną i pełniące funkcję przeciwwietrzną

prowadzący: mgr Danuta Boczek


⇒ Zajęcia z ekologii krajobrazu

prowadzący: mgr Danuta Boczek, mgr inż. Maria Depczyńskabip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »