chemia organiczna


wstecz wstecz

Ćwiczenia i testy


Nazewnictwo węglowodorów
Węglowodory
Alkohole, aldehydy, ketony
Kwasy, estry, tłuszcze