wstecz

Jacek Maria Nieniewski


w szkole podstawowej   w liceum  na przełomie wieków

mgr inż chemik, informatyk

Ukończył Wydział Chemiczny na Politechnice Wrocławskiej
oraz Studia Podyplomowe z Informatyki na Politechnice Poznańskiej.

Nauczyciel chemii i informatyki, administrator sieci komputerowych.
Do 2001 r wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Od stycznia 1999 roku wychowawca superklasy,
 obecnie 5 thk (technikum hodowli koni).